Uw Asbest onze zorg

Diverse asbest toepassingen
We vinden asbest bijvoorbeeld in:

 • Golfplaten, gevelpanelen, dakleien
 • Vloerzeil, vinyltegels, lijmlagen, dekvloeren
 • Plafondbeplating, wandbeplating of aftimmeringen
 • Schoolborden, 
 • Vensterbanken en dorpels
 • Rioleringen, ontluchtingen, schoorsteenkanalen
 • Koord en pakkingen
 • Lijmlaag wand en vloertegels

Asbest kan ook voorkomen op niet direct zichtbare plaatsen, zoals in:

 • Leidingisolatie
 • Spouwstroken en verloren bekistingen
 • Aansluitingen van kachels of ventilatiekanalen
 • Beglazingskit, of kit tussen beton elementen

Stappen t.b.v. asbestinventarisatie :

Stap 1 : . Vooronderzoek asbestinventarisatie

Ten eerste zal een vooronderzoek worden uitgevoerd. Het vooronderzoek houdt in dat bij de opdrachtgever relevante documenten worden opgevraagd zoals, bestektekeningen, eventueel eerder opgestelde asbestinventarisatie rapportages en vrijgave rapporten na asbestsanering.

Stap 2 : . Voorbereiding en melding asbestinventarisatie

Nadat het vooronderzoek is uitgevoerd zal er een asbestinventarisatie plan worden opgesteld waarna de afspraak zal worden gemaakt met de opdrachtgever t.b.v. de uitvoering. Hierna zal de melding plaats vinden aan de certificerende instelling (TUV Nederland) vanuit het verplichte Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS).

Stap 3 : . Uitvoering asbestinventarisatie

Het veldwerk zal worden uitgevoerd door een gecertificeerde DIA. DIA staat voor Deskundig Inventariseerder Asbest. De DIA zal eerst het gebouw globaal doorlopen om een beeld te krijgen van het gebouw of object. De DIA zal nu iedere ruimte schematisch onderzoeken op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. De resultaten van de monstername worden digitaal vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. De afmetingen van de ruimtes en asbestverdachte toepassingen zullen worden vastgelegd op tekening. De genomen materiaalmonsters worden bij een geaccrediteerd laboratorium aangeboden welke de analyse zal uitvoeren en rapporteren. 

Stap 4 : . Rapportage asbestonderzoek

De resultaten welke verwerkt zijn in ons automatiseringssysteem zullen worden verwerkt. In de rapportage zal komen te staan waar de asbesttoepassing zich bevindt, afmetingen van de toepassing en in welke staat deze verkeerd.  Daarnaast zullen er foto's worden toegevoegd van de asbesttoepassing zodat duidelijk is om welke toepassing het gaat en waar deze zich bevindt. Tevens zal een een Sma-rt worden toegevoegd van elke bron welke de risicoklasse bepaald en op welke wijze deze verwijderd moet worden. Als het rapport gereed is zal deze worden verzonden per mail naar de opdrachtgever. Tevens wordt het onderzoek geüpload naar het LAVS. De activeringscode wordt overgenomen in het rapport.